Издаване на Удостоверение за избран режим на имуществена общност

Услугата е достъпна на гише в службите по регистрация Агенция по вписванията и по електронен път на адрес: www.mrra.bg

За използване на електронните услуги на РИОС е необходима регистрация на портала www.mrra.bg и заплащане на държавна такса.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Февруари 2017