Статистика на Регистър Булстат

Годишна статистика за регистър Булстат

Статистика за 2008 г., PDF файл, 160.4 KB

Статистика за 2009 г., PDF файл, 163.3 KB

Статистика за 2010 г., PDF файл, 159.8 KB

Статистика за 2011 г., PDF файл, 160.1 KB

Статистика за 2012 г., PDF файл, 156.2 KB

Статистика за 2013 г., PDF файл, 158.0 KB

Статистика за 2014 г., PDF файл, 423.6 KB

Статистика за 2015 г., PDF файл, 452.5 KB

Статистика за 2016 г., PDF файл, 381.4 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 03 Юни 2016