Абонамент за WEB услуги на Регистър БУЛСТАТ

 

Външни АИС могат да се абонират за получаване на информация от Регистър БУЛСТАТ при всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ, като активната страна е Регистър БУЛСТАТ.

При всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ се изпраща новото  актуално състояние на субекта.

За получаване на информация по абонамент, външната система трябва да предостави уеб услуга, която отговаря на техническите изисквания, дефинирани от Агенция по вписванията (АВ) и да имплементира дефиниран WSDL.

Документация за интеграция на Национален Регистър БУЛСТАТ с външни системи

Документация за интеграция на Национален Регистър БУЛСТАТ с външни системи, Word файл, 146.0 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 12 Януари 2017