Регистър Булстат

Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Булстат е основният регистър, използван от останалите административни регистри и информационни системи за единна идентификация на всички юридически и други единици, извършващи дейност в страната. Регистърът е основен източник на информация за Регистъра на статистическите единици, което осигурява определени предимства за статистическите изследвания.

Приемно време

София - приемно време от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Всички останали градове - приемно време от  08:30 ч. до 17:00 ч.

Към сайта на Регистър Булстат

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 11 Март 2015