Услуга „SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”

Услугата е достъпна на адрес: sms-imot.registryagency.bg

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.

При вписване, отбелязване и заличаване

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна по акта
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– незабавно

При корекция на запис в информационната система

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/извършена корекцията
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При регистриране на отказ

 • Номер на отказ
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонамента /постановен отказ
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При движение по отказ

 • Номер на отказ, по който има движение
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът /страната, участваща в отказа, по който е настъпило движение
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е издаден заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При отказ за издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е постановен отказ за издаването на заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

Документите към услугата може да свалите в PDF формат

Общи условия за предоставяне на услугата „SMS оповестяване относно вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на съдa, издаването и отказа за издаване на заверен препис и корекция на запис в ин, PDF файл, 428.1 KB

Инструкция в помощ на интернет потребителите на услугата “SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”, PDF файл, 81.3 KB

Заявление за промяна на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ, PDF файл, 21.7 KB

Заявление за заличаване на регистрация, PDF файл, 10.0 KB

Общи условия за безплатно SMS оповестяване към Имотен регистър, PDF файл, 0.5 MB

Заявление за заличаване на регистрация за използване на услуга "Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация по партида на лице в Имотен регистър", PDF файл, 12.8 KB

Заявление за регистрация за използване на услугата "Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация по партида на лице в Имотен регистър", PDF файл, 11.7 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 07 Януари 2015