Статистика на Имотен регистър

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2009 г.

Статистика – Януари – Март 2009, Excel файл, 53.0 KB

Статистика – Април – Юни 2009, Excel файл, 91.0 KB

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2008 г.

Статистика за м. Януари 2008, Excel файл, 26.0 KB

Статистика за м. Февруари 2008, Excel файл, 26.0 KB

Статистика за м. Март 2008, Excel файл, 25.0 KB

Статистика за м. Април 2008, Excel файл, 25.5 KB

Статистика за м. Юни 2008, Excel файл, 33.0 KB

Статистика за м. Юли 2008, Excel файл, 35.5 KB

Статистика за м. Май 2008, Excel файл, 26.0 KB

Статистика за м. Август 2008, Excel файл, 26.0 KB

Статистика за м. Септември 2008, Excel файл, 26.0 KB

Статистика за м. Октомври 2008, Excel файл, 36.0 KB

Статистика за м. Ноември 2008, Excel файл, 30.5 KB

Статистика за м. Декември 2008, Excel файл, 30.0 KB

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2007 г.

Статистика за м. Януари 2007, Excel файл, 29.0 KB

Статистика за м. Февруари 2007, Excel файл, 29.0 KB

Статистика за м. Март 2007, Excel файл, 35.0 KB

Статистика за м. Април 2007, Excel файл, 35.0 KB

Статистика за м. Май 2007, Excel файл, 35.0 KB

Статистика за м. Юни 2007, Excel файл, 43.0 KB

Статистика за м. Юли 2007, Excel файл, 32.0 KB

Статистика за м. Август 2007, Excel файл, 38.5 KB

Статистика за м. Септември 2007, Excel файл, 40.5 KB

Статистика за м. Октомври 2007, Excel файл, 40.5 KB

Статистика за м. Ноември 2007, Excel файл, 40.5 KB

Статистика за м. Декември 2007, Excel файл, 40.5 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 17 Януари 2017