Преписи

Преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

Изтегли заявление-образец в PDF формат

Заявление за издаване на препис от нотариален акт, PDF файл, 89.7 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014