Върни се горе

  • Договор

    • Обновено

    Договор .pdf
    pdf файл, 5,0 MB, качено на 23.12.2016

    pdf document

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle за срок от 1 година

Дата на създаване на преписката: 12 Дек. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12 Дек. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-22/16

 

00447-2016-0008Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.