Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-303/27.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат субекти:

-  ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ДОЛГУН – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176668544, карта за идентификация № 1899305 от 23.04.2014 г.;

- ИГОРЬ БОРИСОВИЧ ВИХАРЕВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176739183, няма издадена карта за идентификация;

-  АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ДЕНИН – СОБСТВЕНИКНА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176742022, карта за идентификация № 1912052 от 22.08.2014 г.

ІІ. Заличен е грешно вписан в регистър Булстат субект:

- „ДИМ – ИМПОРТ” ЕООД, ЕИК 175993620, няма издадена карта за идентификация.

ІІІ. Обявяват се за невалидни карта за идентификация № 1899305 от 23.04.2014 г. и карта за идентификация № 1912052 от 22.08.2014 г..

Сподели