Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-213/09.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  е анулирана регистрацията на грешно вписан в регистър Булстат субект: АБАТ ЖЕКЕЕВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176396133.

Обявява се за невалидна карта за идентификация: 1839758 от 03.10.2012 г.

Сподели