Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-03/07.01.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат субекти:

 • ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „СЕЛВИ 2013”, ЕИК 176596956;
 • АДАМ ДАВИД КЛАРК – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175508234;
 • ПАТРИК МАКГРАТ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 131512754;
 • ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ГЕЛОВАНИ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176232949;
 • СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА ЗГУРСКАЯ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176472798;
 • СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ КОМОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175839608;
 • ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ КЛИНЧИН – СОБСТВЕНИК! НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176535711;
 • АТАНАС МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ – АДВОКАТ, ЕИК 7408025002;
 • ФАТМЕ ТАХИР МУСТАФА – ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛ, ЕИК 5006232532.

ІІ. Обявяват се за невалидни следните карти за идентификация:

 • карта за идентификация № 1882480 от 21.10.2013 г.
 • карта за идентификация № 1640526 от 24.07.2008 г. карта за идентификация № 1283518 от 28.10.2005 г. карта за идентификация № 1812475 от 13.03.2012 г. карта за идентификация № 1857973 от 22.03.2013 г. карта за идентификация № 1724023 от 10.02.2010 г. карта за идентификация № 1872056 от 11.07.2013 г. карта за идентификация № 1341068 от 16.05.2006 г. карта за идентификация № 1366740 от 03.07.2006 г.
Сподели