Върни се горе

На 5 август 2013 г. в гр. Плевен се проведе втората от поредицата работни срещи на изпълнителния директор на Агенция по вписванията с представители на бизнеса, адвокати, нотариуси, представители на счетоводни къщи и граждани от града и региона.

Участниците в срещата представиха своята визия за подобряване функционирането на информационната система на Търговския регистър.
Едни от най-съществените въпроси, поставени за обсъждане, бяха:

  • подаването на годишните финансови отчети на две места;
  • необходимостта от уеднаквяване практиката на длъжностните лица
  • по регистрация, както и сроковете за изпълнение на указания, давани от длъжностните лица по регистрация на заявителя за отстраняване на нередовностти, съгласно чл. 22, ал. 5 от Закона за Търговския регистър;
  • необходимост от изискване за представяне на актуално състояние при работещ в реално време Търговски регистър;
  • осъществяване чрез сайта на агенцията на обратна връзка за въпроси, свързани с Търговския регистър;

Следващата среща ще се проведе на 8 август 2013 г. в гр. Мездра по проблеми, свързани с Имотния регистър в малките общини.

Сподели