Върни се горе

  Уважаеми потребители на Търговския регистър, информираме ви, че информационната система на търговския регистър няма да е достъпна на 27.06.2014 г. в интервала от 23:00 до 04:30 часа, поради необходимост от обновяването и във връзка с осигуряване на възможност за вписване на дружествата, регистриране в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. (Наредба за изм. и допълнение на Наредба №1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър/ДВ бр.25 от  2014 г.)

  Извиняваме се за причиненото неудобство.

Сподели