Върни се горе

Проф. Анелия Мингова, представляващ ВСС и Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенция по вписванията подписаха Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и съвместна дейност между Висшия съдебен съвет и Агенция по вписванията.
С документа се съгласуват начините за сътрудничество и съвместна дейност по изграждане на система за електронен обмен на данни между окръжните съдилища в страната и Агенция по вписванията.
Подписаното споразумение е свързано с необходимостта от осигуряване на законосъобразното функциониране на Търговския регистър. В рамките на споразумението, ВСС се задължава да бъдат определени служители от окръжните съдилища, които да подписват документите за обмен на информация с електронен подпис и за тях да бъдат отделени помещения и работни места. От своя страна Агенция по вписванията поема ангажимент да осигури достъп до информационната система на Търговския регистър на тези служители и да осигури обучението им.

Сподели