Върни се горе

Възможност за подаване по електронен път на уведомления за изгубена карта за идентификация, за допуснати технически грешки във въведените данни, и за непълни и/или неточни данни в документите на вписаните лица по ЗРБ

Със Заповед № РД-01-244/27.06.2014 г. на изпълнителния директор на АВ са утвърдени Вътрешни правила, с които се осигурява възможност потребителите на регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията да подават по електронен път уведомления за изгубена карта за идентификация, за допуснати технически грешки във въведените данни, и за непълни и/или неточни данни в документите, и образци на заявленията за уведомяване.

 

Услугата е достъпна на адрес: http://www.registryagency.bg/bg/services/registr-bulstat/uslugi-po-elektronen-pt/

 

Сподели