Върни се горе

Уведомяваме потребителите на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията, че не се предвижда актуализация на данните на фирми и граждани. Всеки опит да се изисква заплащане на определена сума, чрез наложен платеж, за получаване на нов пакет документи от името на Агенция по вписванията, да се счита за неправомерен.

Сподели