Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-65/08.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат следните субекти:

 • ВИКТОРИЯ КАТРИН САНГСТЪР – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176325264,
 • КИЙТ МЪРЕЙ САНГСТЪР – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176325307,
 • ЮЛИЯ ЕВЧЕНКО – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 147057856,
 • МИХАЙЛО ЕВЧЕНКО – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 147057849,
 • ЕЛЕНА ИВАНОВНА ГЛАДКИХ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176307483,
 • ЛУТЦ УВЕ ШУЛЦ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175724755,
 • СТЮАРТ ПЕЙДЖ ДЖОУНС – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176288175,
 • НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА РАКОВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176371297,
 • АНДРЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ КУЛПИН – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176152481,
 • ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛИЯНОВНА КРАСИЛНИКОВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176332376,
 • КАМЕН КОЛЕВ КРАЙЧЕВ – АДВОКАТ, ЕИК 119548296.

ІІ. Обявяват се за невалидни следните карти за идентификация:

 • карта за идентификация № 1828069 от 04.07.2012 г.,
 • карта за идентификация № 1825094 от 15.06.2012 г.,
 • карта за идентификация № 1700058 от 22.07.2009 г.,
 • карта за идентификация № 1821319 от 14.05.2012 г.,
 • карта за идентификация № 1835711 от 28.08.2012 г.,
 • карта за идентификация № 1791808 от 01.09.2011 г.,
 • карта за идентификация № 1829334 от 16.07.2012 г..
 • карта за идентификация № 0920423 от 02.08.2001 г.
Сподели