Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-199/23.04.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат следните субекти:
- СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ФЕДОРОВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175528870,
- ТАТЯНА РАГОЗИНА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 148139402,

ІІ. Обявяват се за невалидни следните карти за идентификация:
карта за идентификация № 1644555 от 21.08.2008 г.,
карта за идентификация № 1552858 от 25.10.2007 г..

Сподели