Върни се горе

Във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Агенция по вписванията, уведомяваме, че на 11.07.2014 г. от 11.00 часа, комисия назначена за разглеждане на предложенията, ще проведе открито заседание по отваряне на получените оферти, на което ще бъде извършена проверка за наличието на изискуемите документи.

Сподели