Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-256/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, се определя, както следва:
Приемното време на директора на Регионална дирекция – Благоевград да се осъществява всеки петък от 09.00 до 17.00 часа на адреса на Регионална дирекция – Благоевград: сградата на Съдебната палата – Благоевград, Служба по вписванията, стая № 2.

Сподели