Върни се горе

На основание чл. 6, ал. 4, чл. 26, ал. 2 и чл. 27 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията във връзка с чл. 9 и чл. 12 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Агенция по вписванията и предвид чл. 5а, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 2 от Наредбата за административното обслужване и с цел подобряване на осъществяваното от агенцията административно обслужване на гражданите и юридическите лица, като потребители на административни услуги, се определя, както следва:
Приемното време на директора на Регионална дирекция – София да се осъществява всяка сряда от 14.00 до 17.00 часа във функционално обособена за това приемна на директора на Регионална дирекция – София, разположена на първия етаж на Централно управление на Агенция по вписванията, находящо се в гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.

Сподели