Върни се горе

На основание чл. 6, ал. 4, чл. 26, ал. 2 и чл. 27 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията във връзка с чл. 9 и чл. 12 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Агенция по вписванията и предвид чл. 5а, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 2 от Наредбата за административното обслужване и с цел подобряване на осъществяваното от агенцията административно обслужване на гражданите и юридическите лица, като потребители на административни услуги, се определя, както следва:
Приемното време на директора на Регионална дирекция – София да се осъществява всяка сряда от 13.00 до 17.00 часа в приемна, функционално оборудвана зад фронт-офис № 33 на Служба по регистрацията – София, Регионална дирекция – София, разположен на първия етаж на Централното управление на Агенция по вписванията, находящо се в гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „ Елисавета Багряна“ № 20.

За предварително записване можете да се обадите на 9486 252 или на email: silvia.nikolova@registryagency.bg

Сподели