Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че Службата по регистрация – Стара Загора е преместена от VІІІ-ми етаж в сградата на бул. „Цар Симеон Велики” № 108, гр. Стара Загора, на партерния етаж в същата сграда.

Службата по регистрация – Стара Загора води и поддържа Търговски регистър, Регистър Булстат и Регистъра за имуществените отношения на съпрузите за района на Окръжен съд – Стара Загора.
Работното време с граждани на службата е от 09.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

Сподели