Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-626 от 21.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация за Служба по вписванията – гр. София, както следва:
Инвентаризация в службите по вписванията – гр. София: 02.01.2013 г. – 25.01.2013 г.
По време на инвентаризацията служба „Архиви”, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към съответните служби по вписвания не работят с граждани и не предоставят услуги, свързани с непосредствената им дейност.

Сподели