Върни се горе

Ръководството на Агенция по вписванията проведе на 29 януари 2014 г. среща с бизнеса и неправителствени организации. Основна тема на проведената дискусия бяха незабавните мерки, които трябва да бъдат взети в защита на търговците от възникването на противоправно поведение на управителя (или лице представящо се за законосъобразно избран управител) във вреда на търговското дружество.

На срещата присъстваха представители на Асоциацията на банките в България, Нотариална камара на Република България, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Камарата на частните съдебни изпълнители, Българска камара на агенциите за недвижими имоти, Национално сдружение „Недвижими имоти”, ръководителят на съдиите по вписванията към Софийски районен съд, Национална асоциация на зърнопроизводителите в България, Асоциация на земеделските производители. На срещата беше поканен и присъства г-н Павел Стоименов – собственик на фирма „Агро бел 2001”.

Участниците в дискусията приеха единно становище да се работи в посока на надграждане и разширяване информационната система на Регистъра на пълномощните към Нотариалната камара.

Сподели