Върни се горе

За по-голямо удобство на клиентите на Агенция по вписванията, които подават годишни финансови отчети на гише, работното време на Служба по регистрация – София, към Главна дирекция „Регистри”, се променя както следва:

         - Считано от 18.06.2014 г. до 30.06.2014 г. включително се определя
началото и края на приемното време на Служба по регистрация – София към Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията – от 8.30 часа до 18.00 часа.

Сподели