Върни се горе

При голям интерес преминаха поредните работни срещи на изпълнителния директор на Агенция по вписванията по проблеми на Търговския регистър в гр. Стара Загора и Имотния регистър – в гр. Чирпан.

Бяха поставени за обсъждане редица въпроси, както и направени препоръки и предложения за подобряване фунционирането на информационните системи на двата регистъра.

На срещите в двата града присъстваха представители на счетоводни къщи, адвокати, нотариуси, представители на областната управа, общински и земеделски структури, както и ръководители на банкови клонове, представители на бизнеса, граждани.
Следващата среща по проблеми на Търговския регистър ще се проведе в Благоевград.

Сподели