Върни се горе

На 29.07.2013 г. в гр. Враца се проведе работна среща на изпълнителния директор на Агенция по вписванията с представители на бизнеса, адвокати и граждани от града и региона.
По време на дискусията бяха обсъдени проблеми, свързани с Търговския регистър. Участниците в срещата представиха своята визия и предложения за подобряване функционирането на информационната система на Търговския регистър.

Това е първата от поредицата срещи, които ще се проведат в различни региони на страната. Резултатите ще бъдат обобщени, за да бъдат направени конструктивни предложения с оглед подобряване работата на агенцията и облекчаване административната тежест за бизнеса.

Следващата среща ще се проведе на 5 август 2013 г. за региона гр. Плевен – гр. Ловеч.
До края на месец август ще се проведе среща в гр. Мездра по проблеми, свързани с Имотния регистър в малките общини.

Сподели