Върни се горе

На 19 август 2013 г. в гр. Тетевен се проведе поредната работна среща, организирана от ръководството на Агенция по вписванията с представители на общинската администрация, адвокати, нотариуси и граждани от града и региона.

Бяха обсъдени редица въпроси и направени предложения за подобряване работата на информационната система на Имотния регистър.
Един от поставените проблеми – затрудненията, които срещат служителите от общинските администрации при работа с отдалечения достъп на Имотния регистър, ще бъде дискутиран на предстоящата среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България.

Следващата среща ще се проведе на 23 август 2013 г., петък, в гр. Разград по проблеми, свързани с Търговския регистър.

Сподели