Върни се горе

На 23 август 2013 г. в гр. Разград се състоя работна среща на изпълнителния директор на Агенция по вписванията с представители на бизнеса, адвокати, нотариуси, представители на счетоводни къщи и граждани от града и региона по проблеми на Търговския регистър.

След направената презентация за функционалните възможности на информационната система на Търговския регистър, присъстващите поставиха своите въпроси. Отново бе поставен проблема за изискването от страна на банките на актуално състояние от фирмите на хартиен носител, както и подаването на годишни финансови отчети на две места.

По отношение на въпроса за възнаграждението на вещите лица, бе поет ангажимент за организиране на среща с ръководството на Камарата на вещите лица.

Следващите срещи по проблеми на Търговския и Имотния регистри ще се проведат през м. септември 2013 г. в градовете Русе, Бяла, Стара Загора и Чирпан.

Сподели