Върни се горе

На 8 август 2013 г. в гр. Мездра се проведе работна среща с представители на общинската администрация, адвокати, нотариуси и граждани от града и региона.
Бяха обсъдени и направени предложения за подобряване работата на информационната система на Имотния регистър.

Тази среща е част от поредицата срещи на изпълнителния директор на Агенция по вписванията по проблемите на Търговския и Имотния регистри, които се провеждат както в големите градове, така и в малките общини.
Резултатите ще бъдат обобщени, за да бъдат направени предложения с оглед подобряване работата на служителите на агенцията с гражданите и облекчаване административната тежест за бизнеса.

Следващата среща ще се проведе на 19 август 2013 г., понеделник, в гр. Тетевен. Темата е „Подобряване функционалната система на Имотния регистър”.

Сподели