Върни се горе

При голям интерес премина проведената на 24 февруари среща на изпълнителния директор на Агенция по вписванията Венцислав Спирдонов по проблеми на Имотния и Търговския регистри, организирана от областния управител на Габрово и със съдействието на Габровската търговско-промишлена палата. Участниците в срещата – представители на Адвокатската колегия в Габрово, нотариуси, счетоводители и експерти от общински администрации бяха запознати с новите моменти в дейността на Агенцията и функционирането на информационните системи на двата регистъра.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно подаването на годишните финансови отчети на едно гише и намаляване на таксите за услугите, предоставяни от агенцията. Един от основните въпроси беше свързан с двустранната връзка Имотен регистър – Кадастрален регистър, във връзка с което г-н Спирдонов съобщи, че предстои среща с изпълнителния директор на Агенцията по геодезия именно по тази тема.

Представени бяха едни от най-популярните услуги, които Агенция по вписванията предоставя, като една от тях е SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър. Всеки потребител може да извърши регистрация за услугата на гише в службите по регистрация на Агенция по вписванията или да попълни електронната форма за регистрация.

Сподели