Върни се горе

Ръководството на Агенция по вписванията проведе на 5 март в град Бургас поредната 12-та работна среща по проблеми на Търговския регистър.

Пред представители на бизнеса, Нотариалната камара, Адвокатската колегия в Бургас, счетоводители и експерти бяха презентирани новите моменти във функционалната система на Търговския регистър. Присъстващите бяха запознати с една от най-новите услуги, предоставяни от агенцията с цел превенция срещу евентуални злоупотреби с фирмените дела на търговците – SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър, както и с промените в тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Намалението, което е средно 31%, ще спести на бизнеса над 4,1 млн. лева.

Изпълнителният директор на агенцията Венцислав Спирдонов информира и за предстоящото стартиране през м. март на мобилно приложение на Търговския регистър. През него всеки желаещ, по всяко време на денонощието, ще може да направи справка за актуалното състояние на дадена фирма.

За по-доброто обслужване на гражданите се подготвя пускането в действие на единен информационен телефон, какго и изграждането на кол център към него.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани с надграждането на Регистъра на пълномощните на нотариусите и неговата свързаност с агенцията.

Сподели