Върни се горе

На 3 октомври в Благоевград, в проведената работна среща на изпълнителния директор на Агенция по вписванията по проблеми на Търговския регистър, участниците – представители на адвокатската гилдия, нотариуси, бизнесмени, граждани – поставиха своите въпроси, както и дадоха препоръки и предложения за подобряване работата на информационната система на Търговския регистър.

На едни от най-често задаваните въпроси, дискутирани и при предишните работни срещи: подаването на годишните финансови отчети на едно гише; намаляване на таксите за услугите, предоставяни от агенцията, както и възможността държавните институции да не изискват представяне на актуално състояние от фирмите при участие в търгове и обществени поръчки, отговори изпълнителния директор на агенцията. Той информира участниците в срещата, че е внесено предложение в Министерски съвет за намаление на таксите за Търговския регистър средно с 22%. Г-н Спирдонов съобщи също, че агенцията е направила предложение за съкращаване срока за регистрация на нова фирма – предложението е да отпадне тридневния срок за произнасяне и клиентите да получават документа си за регистрация след един работен ден.

Ще бъде извършен анализ и обобщение на всички поставени въпроси и предложения на проведените досега работни срещи, за да могат да бъдат взети необходимите мерки за тяхното бързо осъществяване.

Сподели