Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-256/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, се определя, както следва:

Приемното време на директора на Регионална дирекция – Русе да се осъществява всеки вторник от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.30 часа на адреса на Регионална дирекция – Русе: ул. „Църковна Независимост” № 16, ет.3.

Сподели