Върни се горе

Агенция по вписванията приключи успешно изпълнението на проект за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите си -неюристи

Агенция по вписванията приключи успешно Проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения”, в изпълнение на Договор № 14-22-40 от 24.09.2014 г, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 194 460,00 лв. (с ДДС), като размера на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца (24 септември 2014 г. – 24 септември 2015 г.).

На 11.09.2015 г.от 09:30 ч., в Конферентна зала 1 на хотел „Триада” се проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени постигнатите резултати по проекта.

Дейностите по проекта успяха да изпълнят общата му цел, а именно - надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез целенасочени обучения за развиване уменията на служителите от Агенцията, които нямат юридическо образование да навлязат в материята на законите, които са пряко свързани с работата им.

С доброто изпълнение на проекта Агенция по вписванията постигна: подобрена професионална компетентност и организация на работата на служителите, по-ефективно изпълнение на задълженията, повишена лична ефективност на неюристите чрез придобиване на знания и умения за работа с основните закони, като прилагането на Семейния кодекс, Закон за регистър Булстат, Закона за кадастъра и имотния регистър.

Общо обучените представители на целевата група са 200 служители от всички регионални дирекции в ГД „Регистри“ на Агенция по вписванията – Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Враца, София. Всички служители, успешно преминали обученията, получиха сертификати и самочувствие на познаващи закона, което е необходимо условие за постигане на устойчив механизъм в администрацията за ефективно и качествено изпълнение на задълженията и професионалното изпълнение на служебните отговорности.

Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на квалификацията на служителите, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

Сподели