Върни се горе

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че ще бъде извършено пренасочване на системата за електронно разплащане на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията, към новия оператор ePay.bg.
За целта ще бъде преустановено плащането през eBG.bg в 22,00 ч. на 30.11.2013 г.
Пренасочването на системите ще бъде извършено, както следва:

  1. За Имотен регистър /система ИКАР/ – във времето от 22,00 ч. на 30.11.2013 г./събота/ до 7,00 ч. на 1.12.2013 г. /неделя/;
  2. Пренасочването на системите за електронно разплащане към Търговския регистър и Регистър РИОС ще се извърши във времето от 9,00 ч. до 12,00 ч. на 1.12.2013 г. /неделя/.

През посочения период ще бъде запазена пълната функционалност на Търговския регистър и регистър РИОС – ще могат да се извършват справки, заявления ще могат да бъдат подавани с приложени платежни нареждания.

Сподели