Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-559 от 27.12.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация, както следва:
За службите по вписванията (Имотен регистър): 02.01.2014 г. – 25.01.2014 г.

По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към Служба по вписванията – гр. София, ще има следното работно време:
- От 02.01.2014 г. до 10.01.2014 г. – няма да предоставят услуги на граждани;
- От 13.01.2014 г. до 25.01.2014 г. – ще се предоставят услуги на граждани до 12:00 ч.
За всички останали служби по вписванията работното време остава непроменено.

За службите по регистрация ( БУЛСТАТ и Търговски регистър ): 02.01.2014 г. – 25.01.2014 г.
По време на инвентаризацията, службите по регистрация ще работят с граждани.

Сподели