Върни се горе

Със заповед на министъра на правосъдието Диана Ковачева, съгласувана с министър-председателя /съгл. чл.54, ал.5 и чл.19а, ал. 1 от Закона за администрацията/, от 20.02.2012 г. изпълнителен директор на Агенцията по вписванията е Юлиян Митев.

Юлиян Митев е завършил право в Икономически университет – Варна. Има юридически стаж над 14 години и е с богат административен опит. Работил е в Окръжна следствена служба – Варна, Адвокатска колегия – Варна, Министерство на земеделието, както и в администрацията на ВСС като директор на дирекция „Съдебни кадри, конкурси на магистрати и статистика”.

Юлиян Митев сменя на поста Виолета Николова, която е освободена със заповед на министъра на правосъдието.

Сподели