Върни се горе

На проведената днес конференция под мотото „С лице към бизнеса и добрите европейски практики”, организирана от Министерството на правосъдието в партньорство с Агенцията по вписванията, бе презентирана новата услуга за потребителите на агенцията -  Мобилно приложение за Търговския регистър. В забързания и динамичен днешен живот все повече хора използват мобилните си апарати, за да управляват своя бизнес в реално време, от всяка една точка. Мобилното приложение за Търговския регистър ще даде бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация. Мобилното приложение е достъпно на следните линкове:

За Android https://play.google.com/store/apps/details?id=brra.commercialregister

За iOS (Apple) https://itunes.apple.com/bg/app/commercial-register/id853023027?mt=8

За Windows http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/търговски-регистър/82495e2d-7a5e-40b3-bd86-94693e90f6cc

Венцислав Спирдонов - изпълнителeн директор на агенцията, запозна присъстващите с новите електронни услуги и съпътстващи дейности, които ще бъдат въведени в четирите регистъра, администрирани от Агенция по вписвания през 2014-2015 г. „Положителните и полезни инициативи, голяма част от които вече са реален факт в дейността на Агенция по вписванията, се случиха благодарение на изключителното желание и воля на правителството и ръководството на Министерството на правосъдието да създадат едни по-благоприятни условия и климат за развитието на бизнеса, както и да бъде подобрено обслужването на гражданите. За да се запознае отблизо с проблемите, да чуе мненията и препоръките на ползвателите на услугите, новото ръководство на агенцията инициира за първи път поредица от срещи в областни градове и малки общини. Конструктивните предложения, които бяха направени по време на дискусиите, доведоха до разрешаването на наболелите за бизнеса и гражданите проблеми. Пакетът от мерки на Правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса получи своята първа реализация по отношение на намаляване на таксите, събирани от Агенция по вписванията” – заяви г-н Спирдоов.

Конференцията „С лице към бизнеса и добрите европейски практики” се проведе в рамките на Комуникационната стратегия на Република България в Европейския съюз.

Сподели