Върни се горе

От 8 до 9 юни 2012 г. се проведе обучителен семинар за служители от Агенция по вписванията на тема „Въвеждане на ясни принципи и правила за управление на документооборота в Агенция по вписванията въз основа на законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността” с лектор началникът на отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността” г-жа Миглена Везиева.

По време на дискусията, след представянето на проекта, бяха разисквани предложения на участниците. След задълбочен анализ на дадените предложения, част от тях ще бъдат включени в окончателния вариант на документа.

Сподели