Върни се горе

Повишеното потребление на информационната система на Търговския регистър от страна на граждани, фирми, кредитни институции, държавна администрация и др., включително през Интернет, наложи да бъде извършена миграция на базата данни на Търговския регистър към нова среда.

Провеждането на миграцията се извърши в три стъпки:

  • мигриране на данните към новата платформа – Х86;
  • преминаване към по-висока версия на СУБД Oracle 11G;
  • преминаване към нова операционна среда.

Във всичките фази на тестовете и реалната миграция, бяха извършвани подробни проверки за запазване функционалността на регистъра и консистентността на данните.

Чрез миграцията се постигнаха следните резултати:

  • повишен е технологичния капацитет на Търговския регистър и сигурността на данните;
  • повишена е производителността на системите;
  • осигурена е ресурсна възможност за добавяне на нови функционалности.
Сподели