Върни се горе

      Със заповед на министъра на правосъдието Христо Иванов, съгласувана с министър-председателя /съгл. чл.54, ал.5, чл.19а, ал. 1 и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за администрацията/, от 30.03.2015 г. изпълнителен директор на Агенция по вписванията е г-жа Елена Маркова.

      През последната година Елена Маркова е юридически съветник на министъра на отбраната на Република България. Преди това е била главен юрисконсулт в администрацията на Президента на Република България и директор на дирекция „Правно нормативна дейност“ на Министерство на отбраната. Завършила е право в Русенския Университет, Юридически факултет, както и Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов с квалификация „Специалист по международно търговско право и международен бизнес“.

Сподели