Върни се горе

Със заповед на министъра на правосъдието Зинаида Златанова, съгласувана с министър-председателя /съгл. чл.54, ал.5 и чл.19а, ал. 1 от Закона за администрацията/, от 18.07.2013 г. изпълнителен директор на Агенция по вписванията е Венцислав Спирдонов.
Венцислав Спирдонов е завършил право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Магистър е по финанси. Има над 7 години юридически стаж, както и натрупан богат административен опит. Бил е юрисконсулт и управител на фирма във Велико Търново, а от 2008 г. до настоящия момент е заемал поста директор на Регионална дирекция – Велико Търново към Агенция по вписванията.

Сподели