Върни се горе

Като продължение на инициативата на изпълнителния директор на Агенция по вписванията на 13 и 14 септември 2013 г. в гр. Бяла и гр. Русе се състояха работни срещи по проблеми на Търговския и Имотния регистри. На срещите присъстваха представители на областната и общински управи на двата града, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, граждани.

Отново бяха поставени въпросите за:

  • подаване на годишни финансови отчети от фирми, които не извършват дейност или имат нулеви показатели;
  • необходимост от изискване за представяне на актуално състояние при работещ в реално време Търговски регистър;
  • възможността да отпадне изискването за изброяване на всички дейности, които осъществява дадена фирма;
  • с колко ще бъдат намалени таксите, които събира Агенция по вписванията;
  • проблеми, които възникват поради липсата на имотни партиди.

Следващите срещи ще се проведат в гр. Стара Загора – на 19 септември 2013 г. по проблеми на Търговския регистър и в гр. Чирпан – на 20 септември 2013 г. по проблеми на Имотния регистър.

Сподели