Върни се горе

Поради извършване на профилактика от 11:45 до 14:00 часа на 21.01.2012 г. няма да има достъп до услугите предлагани от www.icadastre.bg – Имотен регистър и www.mrra.bg
– Регистър на имуществените отношения между съпрузи.

Сподели