Върни се горе

В периода 20.03.2013 г. – 04.04.2013 г. беше извършена успешна миграция на базите данни на регистрите, подържани от Агенция по вписванията, както и на обслужващите ги сървъри и софтуер за управление на бази данни, както следва:
- Търговски регистър, Имотен регистър и външното приложение за отдалечен достъп до данните на кадастър и имотен регистър – в периода 01.05.2013 г. – 06.05.2013 г.;
- Регистър на имуществените отношения на съпрузите – на 29.05.2013 г.
Основна цел на миграцията е обновяване на системите и повишаване скоростта при обработка на информация, което ще доведе и до повишаване качеството на обслужване на потребителите на информационната система на Агенция по вписванията.

Сподели