Върни се горе

Поради изтичащия срок за подаване на годишните финансови отчети на дружествата с ограничена отговорност, Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че на 29.06.2013 г. /събота/ Служба по регистрация – София към Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри” ще работи от 9.00 ч. до 18.00 часа.
Съгласно чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс законовият срок за подаване на годишни финансови отчети изтича на 1 юли 2013 г., понеделник.

Сподели