Върни се горе

Изпълнителният директор на Агенция по вписванията и Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, водени от обществения интерес за създаване на възможности за по-добро обслужване на клиентите, отчитайки необходимостта от предприемане на съвместни действия с цел намаляване на административната тежест и съблюдавайки принципите за бързина и процесуална икономия, достъпност, ефективност и координация в дейността на администрацията, подписаха споразумение и се договориха за следното:

В периода от 2 януари 2013 г. до 30 март 2013 г., освен в Агенция по вписванията, ще бъде осигурена възможност за подаване на годишни финансови отчети и в 34 офиси на НАП на територията на цялата страна.

Гражданите, които ще се възползват от тази възможност, следва да представят в НАП пълния пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър.

НАП ще осигури в своите структури работни места за служителите на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите.

Списък на Териториалните структури на НАП, в които ще могат да се подават годишните финансови отчети.

Териториални структури на НАП – адреси и брой работни места за служители от АВ
№ по ред Код Структура на НАП Адрес Брой служители АВ
1 1 Благоевград гр. Благоевград - 2700, ул. Гьорче Петров 2 1
2 2 Бургас гр. Бургас - 8000, ул. Цар Петър 5Б 1
3 3 Варна гр. Варна - 9000, ул. Осми приморски полк 128 1
4 4 Велико Търново гр. Велико Търново - 5000, пл.Център 2 1
5 5 Видин гр. Видин - 3700, ул. Шести септември 12 1
6 6 Враца гр. Враца - 3000, ул. Васил Кънчов 86 1
7 7 Габрово гр. Габрово - 5300, ул. Радецка 11 1
8 8 Добрич гр. Добрич - 9300, ул. Независимост 7 1
9 9 Кърджали гр. Кърджали - 6600, ул. Деспот Слав 1 1
10 10 Кюстендил гр. Кюстендил - 2500, ул. Демокрация 55 1
11 11 Ловеч гр. Ловеч - 5500, ул. Търговска 24, дом „Преслав“ 1
12 12 Монтана гр. Монтана – 3400, ул. Л. Каравелов 11 1
13 13 Пазарджик гр. Пазарджик - 4400, ул. Асен Златарев 7 1
14 14 Перник гр. Перник - 2300, пл. Св. Ив. Рилски 1 1
15 15 Плевен гр. Плевен - 5800, ул. Дойран 43 1
16 16 Пловдив гр. Пловдив - 4004, ул. Скопие 106 1
17 17 Разград гр. Разград - 7200, пл. Независимост 1 1
18 18 Русе гp. Pyce - 7002, ул. Майор Атанас Узунов 1
19 19 Силистра гp. Силистра - 7500, ул. Скобелев 8 1
20 20 Сливен гp. Сливен - 8800, ул. Ген. Столипин 19 1
21 21 Смолян гp. Смолян -4700, бул. България 12 1
  22 София 8 /в т.ч./
22 22.1 офис Витоша гр. София - 1618, бул. Цар Борис III 215 1
23 22.2 офис Възраждане гр. София - 1309, бул. Д. Петков 107 1
24 22.3 офис Изток гр. София - 1574, бул. Шипченски проход 69А 1
25 22.6 офис Красно село гp. София - 1606, бул. Македония 3 /в сградата на „Републиканска пътна инфраструктура 1
26 22.7 офис Люлин гр. София - 1336, бул. Захари Стоянов 15 1
27 22.8 офис Младост гр. София - 1784, бул. Цариградско шосе 111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/ 1
28 22.10 офис Оборище гр. София - 1504, ул. Силистра 8 1
29 22.15 офис Център гр. София - 1000, ул. 6-ти септември 10 1
30 24 Стара Загора гр. Стара Загора - 6000, ул. Кенали 1 1
31 25 Търговище гр. Търговище - 7700, пл. Свобода 1, администр. сграда на НАП 1
32 26 Хасково гр. Хасково - 6300, пл. Свобода 2 1
33 27 Шумен гр. Шумен - 9700, пл. Освобождение 2, ул. Адам Мицкевич 1 1
34 28 Ямбол гр. Ямбол - 8600, ул. Търговска 2 1
Сподели