Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-459 от 23.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация, както следва:

За службите по вписванията (Имотен регистър): 05.01.2015 г. – 30.01.2015 г.

По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към Служба по вписванията – гр. София, ще има следното работно време:

- От 05.01.2015 г. до 13.01.2015 г. вкючително – няма да предоставят услуги на граждани;

- От 14.01.2015 г. до 30.01.2015 г. – ще се предоставят услуги на граждани до 12:00 ч.

За всички останали служби по вписванията в страната ще има следното работно време:

-         От 05.01.2015 г. до 30.01.2015 г. – ще се предоставят услуги на граждани от 13:00 ч. до 15:00 часа.

За службите по регистрация (БУЛСТАТ и Търговски регистър): 05.01.2015 г. – 30.01.2015 г.

По време на инвентаризацията, службите по регистрация ще работят с граждани.

Сподели